Exhibition - Tokyo Art Crossing Berlin - Gallery Neurotitan, Berlin, Germany

<< back to WORKS top

Exhibition details

Tokyo art crossing Berlin
6.-21.Jun. 2015
in 8 Locations in Berlin


more info: tokyoacberlin.bplaced.net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SHOXXX participated in a group exhibition at gallery Neurotitan with another 24 Japanese artists from Tokyo, NY and Berlin.

group exhibition
"Tokyo Art Crossing Berlin"

Vernissage: 6.Jun.2015, 19Uhr
Ausstellung: 6.-21.Jun.2015, Mo.-Sa. 12-20Uhr

@Gallery Neurotitan

im Haus Schwarzenberg
RosenthalerstraƟe 39, 10178 Berlin
http://neurotitan.de

< participating artists >
TOKYO : Kazue Iwatsuki | Ayaka Nakamura Isana Yamada | Nahyun Park | Haruka Hiramatsu | Sakura Alice | Yuka怀Kageyama | Ryusen Masuno | ritmico | toterapotch
NEW YORK : Yoko Naito | Natsuko Hattori | Kenichi Nakajima | Shu Ohno | Akihiro Ito
BERLIN : Miho Kobayashi | Saori Kaneko | SHOXXX | Kaori Kuniyasu | Mari Uruta | Kota Hirakawa | Kurihara | Shiroh Shikano | Hiroki Tsukiyama | Atsushi Fukunaga


< PREV - Japanischer Weihnachtsmarkt 2015 NEXT - Open House >

<< back to WORKS top